New York Jets v Denver Broncos

Brett Rypien hit (Photo by Dustin Bradford/Getty Images)
New York Jets v Denver Broncos